To download this video: Please Right click on the following button and select "Save Link As"

Kawasaki Z1000 R Edition. Published: 4 months ago By: Nguyen Chi Nhan

46,954 views

125 Likes   8 Dislikes

Bản 2017 R edition được Kawasaki trang bị phuột sau Ohlins, cặp thắng trước Brembo và có sẳn xương cá trên bình xăng.

Comments