To download this video: Please Right click on the following button and select "Save Link As"

Kawasaki Z1000 R Edition. Published: 6 months ago By: Nguyen Chi Nhan

59, 915 views

154 Likes   14 Dislikes

Bản 2017 R edition được Kawasaki trang bị phuột sau Ohlins, cặp thắng trước Brembo và có sẳn xương cá trên bình xăng.

Comments